Jelenlegi hely

Címlap

Bemutatkozunk


A Fészek Gyermekvédő Egyesület nevelőszülői családok, volt állami gondozott fiatalok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek egyesületeként jött létre 1993-ban. Önsegítő, érdekérvényesítő céllal alakult, mára azonban már több feladatot is ellát a gyermekvédelem területén, elsősorban Pest-megyében, de tevékenysége az egész országra kiterjed. Az Egyesületet 1998-ban kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánították.A Fészek Gyermekvédő Egyesület tevékenységi körei

• Országos nevelőszülői és helyettes szülői hálózatot működtet;
• Helyettes szülői és nevelőszülői képzéseket tart;
• Átmeneti Gyermekotthont tart fenn.
Munkánk során mindig és elsősorban a gyerekek érdekeit vesszük figyelembe; amennyiben mód van rá, a problémákat igyekszünk az alapellátás keretein belül (a gyereket minél inkább a családi környezetében tartva) megoldani.A Fészek Gyermekvédő Egyesület működésének fontosabb állomásai

Kezdetben minden anyagi támogatás nélkül, önerőből működött az Egyesület, így az apró eredmények is nagy sikereknek számítottak: a gyerekek rendszeres táboroztatása nyaranta, a szakmai konferenciákon való részvétel, külföldi kapcsolatok kialakítása – tapasztalatcsere, adományok szervezése.
Jelentősebb szakmai tevékenységünk 1998 májusában kezdődött, amikor saját nevelőszülői hálózat építésébe kezdtünk.
A következő komolyabb előrelépést egy 1998 végén nyert PHARE-pályázat jelentette, melynek segítségével 1999 folyamán megteremthettük mai kibővített tevékenységünk alapjait. Érden és környékén több önkormányzati és állami feladatot is átvállaltunk, a már működő nevelőszülői hálózatunk mellett megszerveztük a helyettes szülői hálózatot, valamint beindítottuk Átmeneti Gyermekotthonunkat Érden, melyben 12 krízisbe került gyermeknek és fiatalnak biztosíthattunk elhelyezést.
1999-től saját akkreditált programunkkal megkezdtük a nevelőszülők és helyettes szülők képzését, így egyre nagyobb kapacitással, több családdal és több férőhellyel rendelkeztünk.


A Fészek Gyermekvédő Egyesület több, mint 4 évig egy bérelt családi házban működött. 2003 januárjában kötöztünk új – immár saját tulajdonú –ingatlanba. Érden, a Karolina u. 3. szám alatt korszerű körülmények között kezdhette meg működését az átmeneti gyermekotthonunk, de az Egyesület székhelyét is ide helyeztük át.

2010-ben nehéz döntést kellett hoznunk, a Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózatunk fenntartói jogait átadtuk a Baptista Szeretetszolgálatnak. A működtetést továbbra is Egyesületünk látja el. 2015.11.01.-től a fenntartónk az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ, mely szintén a Baptista Egyház által alapított egyházi jogi személy.

„Fészek” Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat – Családi fészek a bajba jutott gyerekeknek

Nevelőszülői és helyettes szülő hálózatunk országos hatáskörű. A működtetési feladatok ellátása központilag Érdről történik, azonban a szakmai munka két régióra (Budapest és Tiszakécske), ezen belül négy szakmai egységre tagolódik. Ezekben a régiókban a csoportvezetők irányításával önálló szakmai munka folyik, a területi igényeknek és szükségleteknek megfelelően szerveződnek a programok és szolgáltatások.
Hálózatunk 1998-ban 11 nevelőszülővel és 31 gyermekkel indult. Ma 169 nevelőszülői családban több mint 400 gyermek talált otthonra és szeretetre. Ellátottjaink egy-harmada különleges gondoskodást igényel (3 évesnél fiatalabb, tartósan beteg, vagy fogyatékos); tíz százalékuk pedig nagykorúvá vált fiatal felnőtt. 2015 tavaszán egy új szolgáltatással bővült az intézményünk tevékenysége, a nagykorúvá vált fiatalok számára biztosítunk külső férőhelyen ellátást Érden, mely átmenet a nevelőszülői család védelme, és a teljes önállóság között. 6 férőhely áll itt az utógondozott fiatalok rendelkezésére.


A Fészek Gyermekvédő Egyesület Átmeneti Gyermekotthona – Gyors segítség krízishelyzet esetén

Egyesületünk Átmeneti Gyermekotthona Érden, 14 férőhellyel működik, ahová különböző okok miatt (bántalmazás, családi problémák, hajléktalanság, stb.) krízisbe került gyerekek 0-18 éves korig kerülhetnek. Indokolt esetben édesanyákat is befogadhatunk. Az átmenti gondozásnak ezt a formáját 1999 júniusától, Pest megyében elsőként és a mai napig egyedüliként végezzük. 4 települési önkormányzat számára biztosítunk szolgáltatásokat, ezek: Érd, Százhalombatta, Törökbálint és Budaörs.
Átmeneti otthonunkban az eltölthető maximum másfél év alatt szakemberek segítségével megpróbálunk megoldást keresni a felmerült problémákra annak érdekében, hogy a gyermekek lehetőség szerint a saját családjukba kerülhessenek vissza. Az otthonnak fennállása óta közel 600 gondozottja volt.
Érdeklődését és segítő szándékát örömmel fogadjuk. Amennyiben ideje engedi, szeretettel meghívjuk érdi székhelyünkre, mely egyben az Átmeneti Gyermekotthonunk helyszíne is.


2030 Érd, Karolina u. 3. tel.: 06-23/375-843
Az Egyesület adószáma: 18663664-1-13
Nyilvántartási száma: 13-02-0001497
Bankszámlaszáma: 11742111-20027928
Számlavezető bank neve: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
Kérjük, támogassa munkánkat adója 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 18663664-1-13
"A szeretet drága kincs, a földön annak párja nincs. Oszd meg mással, mégse fogy. Sőt így lesz az még nagyobb."
 

Kapcsolat

Fészek Gyermekvédő Egyesület

Székhely:

2030 Érd, Karolina u. 3.
Tel/fax: 0623/375-843
Mobil: 0670/382-6484
www.feszekegyesulet.hu
info@feszekegyesulet.hu

Bankszámlaszám:
11742111-20027928

IBAN: HU54 11742111-20027928-
00000000

Adószám:
18663664-1-13

Telephelyek:
2030 Érd, Alsó u. 52.
1105 Budapest, Mádi u. 15.
6060 Tiszakécske, Déryné u. 14.
2740 Abony, Csiky Gergely u. 3.
 

Támogatások

3. Jótékonysági Futás

Videó a  "Jótékonysági futás a Fészek Gyermekek Átmeneti Otthona javára 2017." - eseményéről

Belépés