Jelenlegi hely

Címlap

BESZÁMOLÓ A VÁLASZTÁSI KÖZGYŰLÉSRŐL

A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2015. november 21-én 14 órai kezdettel tartotta választási közgyűlését Budapesten, az Egyesület Mádi utcai telephelyén.

A tagságból 45 fő volt jelen, valamint 4 személy kérte felvételét a Fészek Gyermekvédő Egyesületbe. A közgyűlés egyik legfontosabb, hivatalos feladata a választások lebonyolítása volt, mert az elnökség, az ügyvezető igazgató és az ellenőrző bizottság tagjainak megbízatása négy évre szól és ez az időszak lejárt. A választások előkészítését és lebonyolítását egy 3 főből álló jelölő-bizottság (Neubauerné Szőllősi Margit, Kelemen Mária és Bató Pálné) bonyolította le. Az egyesület jogásza, valamint a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője és a két jegyzőkönyv-hitelesítők felügyelték a választás jog-, és szabályszerűségét.

A titkos szavazáson a jelen lévő tagság az alábbi döntést hozta:

Ügyvezető igazgató: Báló Ottília

Elnök: Csipák Péterné

Elnökhelyettes: Sebestyénné Nagy Viktória

Titkár: Nyitrai-Hell Szilvia

Elnökségi tag: Vereszkiné Deményi Virág és Katonáné Újszászi Katalin

Ellenőrző bizottság tagjai: Horváth Katalin Éva, Farkas István, valamint Subitz László lettek

Gratulálunk nekik és ezúton is szeretnénk megköszönni az előző négy év munkáját minden leköszönő tisztségviselőnek!

A közgyűlésen sor került az újonnan kiképzett nevelőszülők tanúsítványainak átadására, valamint Báló Ottília ismertette az egyesület által működtetett „Fészek” Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózatának közelmúltban lezajlott fenntartóváltásának folyamatát.

A közgyűlés legünnepélyesebb pillanata a kiváló nevelőszülői díj, valamint a dicsérő oklevelek átadása volt. Az Egyesület ebben az évben ítélte oda először ezen elismeréseket 6 nevelőszülőnek és szeretne hagyományt teremteni az eseményből, hisz ahogy Csipák Péterné, az Egyesület elnöke is elmondta: szíve szerint minden nevelőszülőnek odaítélné ezt a díjat, mert mindannyian áldozatos és kiváló munkát végeznek, mégis választani kellet, mely nem volt könnyű.

5 nevelőszülő kapott elismerő oklevelet:

Beke Ferencné: a gyermekek egyéni szükségleteinek kielégítése, egyéni fejlesztése érdekében kifejtett áldozatos munkájáért, elfogadó, őszinte, mély érzelmekkel teli jelleméért

Besze Janka: a gyerekek egyéni fejlesztésében elért kiváló eredményéért, az Egyesület munkájának sok éven át tartó ellenőrző bizottsági segítéséért, a Fészek szakmai jó hírének öregbítésében való kiemelkedő munkájáért

Borbély Mária Márta: a sok odaadásáért, szeretetéért, végtelenül toleráns jelleméért, türelméért, nyitottságáért. A leányanyák anyai teendőikre való felkészítéséért, a vér szerinti kapcsolatok maximális támogatásáért

Licsik Józsefné: következetes, fáradhatatlan, fenntartások nélküli nyitott jelleméért, humorral fűszerezett, pozitív hozzáállásáért. A csoportban és a programszervezésben tanúsított aktívságáért

Nagy Zsolt Istvánné: a kiváló nevelőszülői munkájáért, a hosszú évek óta a Fészek érdekében vállalt média-szerepléseiért. Az átmeneti gyermekotthonban és a rendezvényeken nyújtott segítségéért

Kiváló nevelőszülői díjban Retkes Józsefné részesült: a gyerekek személyre szóló egyéni fejlesztése érdekében végzett munkájáért, a kapcsolattartásban nyújtott példamutató magatartásáért, tettre kész, határozott jelleméért, az abonyi közösségben jellemző aktivitásáért

Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük minden kedves tag részvételét!

Az Egyesület vezetősége nevében:

Nyitrai-Hell Szilvia

titkár

Kíváló nevelőszülői díj

 

Kapcsolat

Fészek Gyermekvédő Egyesület

Székhely:

2030 Érd, Karolina u. 3.
Tel/fax: 0623/375-843
Mobil: 0670/382-6484
www.feszekegyesulet.hu
info@feszekegyesulet.hu

Bankszámlaszám:
11742111-20027928

IBAN: HU54 11742111-20027928-
00000000

Adószám:
18663664-1-13

Telephelyek:
2030 Érd, Alsó u. 52.
1105 Budapest, Mádi u. 15.
6060 Tiszakécske, Déryné u. 14.
2740 Abony, Csiky Gergely u. 3.
 

Támogatások

3. Jótékonysági Futás

Videó a  "Jótékonysági futás a Fészek Gyermekek Átmeneti Otthona javára 2017." - eseményéről

Belépés